0001

0004

0005

0007

0008

0006

0003

0002


Previous
Next

Nadmorskie Osiedle

Inwestor: Eco-Masuria
Lokalizacja: Pomorze
Projekt: 2020
Realizacja: 2020-2021
Powierzchnia: 92,6ha

Powierzchnia usługowa: 3,4ha
Ilość domków: 1497
Ścieżki rowerowe: 6,5km