Oferujemy

STUDIA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI

– opracowanie studium wykonalności w ujęciu techniczno-biznesowym
– analiza możliwości inwestycyjnych, możliwości zabudowy działki w oparciu o obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
– sprawdzenie zagrożeń i ograniczeń jakie mogą wystąpić na wybranym terenie,
– analizy funkcjonalności działki (nieruchomości)
– przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
– analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki przed podjęciem decyzji inwestycyjnej,
– doradztwo techniczno-prawne przed zakupem nieruchomości np. poddasza, lokalu użytkowego, mieszkania
– doradztwo techniczne dotyczące możliwości adaptacji projektu katalogowego domu jednorodzinnego, usługowego lub hali na danej działce budowlanej
– analiza potencjału nieruchomości, przed jej kupnem,

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

– analiza możliwości inwestycyjnych, możliwości zabudowy działki w oparciu o obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
– opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o dopuszczalne wskaźniki bilansu terenu
– projekty nawiązujące do kontekstu miejsca
– analizy ruchu pieszego i samochodowego
– koordynacja i projekty branżowe uzbrojenia terenu
– projekty drogowe, w tym projekty zjazdów w dróg publicznych i projekty placów i nawierzchni utwardzonych
– projekty sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

– projekty koncepcyjne
– projekty budowlane
– projekty wykonawcze
– prowadzenie procedur administracyjnych w imieniu Inwestora
– optymalizacje inwestycji pod względem konstrukcyjnym, warunków p.poż, funkcjonalnym i ergonomicznym.
– nadzory autorskie
– wizualizacje obiektów

.

PROJEKTY WNĘTRZ

– projekty układu funkcjonalnego i analiza ergonomii przestrzeni
– aranżacje wnętrz mieszkalnych w stylu dobranym do Inwestora
– aranżacje wnętrz usługowych i biurowych i restauracyjnych
– wizualizacje wnętrz wraz z zestawieniami kolorystycznymi i materiałowymi
– spacer wirtualny 
– projekty wykonawcze 
– projekty zabudowy meblowej oraz mebli wolnostojących, wytyczne dla stolarzy, tapicerów i metaloplastyków.
– współpraca z wykonawcami i dostawcami wyposażenia wnętrz
– nadzór autorski i inwestorski

PROJEKTY WIELOBRANŻOWE

– kompleksowe projekty wielobranżowe, ukierunkowane na optymalizacje kosztów budowy, innowacyjne i ekologiczne rozwiązania techniczne oraz technologiczne.
– koordynacja projektów wielobranżowych
– projekty architektoniczne
– projekty konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych
– projekty instalacji wodno-kanalizacyjnych
– projekty instalacji gazowych i ogrzewania
– projekty wentylacji i klimatyzacji
– charakterystyka energetyczna budynku
– projekty instalacji elektrycznych – projekty drogowe

PROJEKTY MIESZKANIOWE

– projekty budownictwa wielomieszkaniowego i wielofunkcyjnego dopasowane do kontekstu miejsca
– analiza warunków przeciwpożarowych
– projekty domów jednorodzinnych dopasowane skalą do potrzeb inwestora i terenu inwestycji
– projekty wielobranżowe
– projekty zmiany sposobu użytkowania
– adaptacje poddaszy na lokale mieszkalne

PROJEKTY PRZEMYSŁOWE

– projekty hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym
– projekty hal wysokiego składowania
– projekty hal produkcyjnych
– projekty hal namiotowych
– optymalizacje inwestycji pod względem konstrukcyjnym, warunków p.poż, funkcjonalnym i ergonomicznym.
– analizy potencjału terenów inwestycyjnych

 

PROJEKTY USŁUGOWE

– projekty obiektów biurowych i handlowych
– projekty obiektów i lokali medycznych
– projekty przestrzeni restauracyjnych
– projekty zmiany sposobu użytkowania lokali usługowych

NADZORY ROBÓT BUDOWLANYCH

– nadzory autorskie jako wsparcie inwestora przez cały proces trwania procesu budowlanego
– pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
– nadzór realizacji robót budowlanych przez uprawnionych inżynierów
– doradztwo techniczne na każdym etapie inwestycji

EKSPERTYZY TECHNICZNE

– ekspertyzy stanu technicznego obiektów budowlanych
– ekspertyzy budynków planowanych do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
– ocena możliwości dociążenia obiektu (np. przy termomodernizacji, zmianie technologii, zmianie sposobu użytkowania

LinkedIn
Instagram