Tereny Inwestycyjne

Inwestor: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Lokalizacja: Woźniki

Projekt: 2019