Jakie analizy warto zlecić przed zakupem działki?

badanie geodezyjne działkiZakup działki to ważna decyzja, która może przynieść wiele korzyści, ale także niespodziewanych problemów. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zabezpieczyć swoją inwestycję, warto zlecić kilka istotnych analiz. 

Badanie geodezyjne działki

Zakup działki bez dokładnej wiedzy na temat jej granic i powierzchni może prowadzić do konfliktów sąsiedzkich oraz problemów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Badanie geodezyjne pozwala na precyzyjne określenie granic działki oraz jej powierzchni. Uzyskane wyniki są niezbędne do sporządzenia mapy do celów projektowych, która jest wymagana przy staraniu się o pozwolenie na budowę.

Badanie geologiczne gruntu

Jednym z kluczowych aspektów wpływających na wartość działki jest rodzaj gruntu, na którym się ona znajduje. Badanie geologiczne pozwala na określenie warunków gruntowo-wodnych, co jest niezbędne do prawidłowego zaprojektowania fundamentów budynku. Ponadto, wyniki badania geologicznego mogą wskazać ewentualne zagrożenia, takie jak np. osuwiska czy podtopienia.

Analiza planu zagospodarowania przestrzennego

Zanim zdecydujesz się na zakup działki, warto sprawdzić obowiązujący na danym terenie plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten określa przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy, co ma bezpośredni wpływ na możliwości inwestycyjne. Analiza planu dokonana przez nasze biuro projektowe w Katowicach pozwoli Ci uniknąć sytuacji, w której zakupiona działka okaże się nieprzydatna do realizacji Twoich planów.

Badanie dostępności mediów

Dostęp do mediów, takich jak prąd, woda czy kanalizacja, to podstawowe warunki umożliwiające komfortowe życie na zakupionej działce. Przed podjęciem decyzji o zakupie warto sprawdzić, czy wszystkie niezbędne media są dostępne na terenie działki lub w jej najbliższym sąsiedztwie. W przeciwnym razie konieczne może być poniesienie dodatkowych kosztów związanych z przyłączami.

Analiza infrastruktury i dostępności komunikacyjnej

Dobry dojazd oraz dostęp do infrastruktury to istotne czynniki wpływające na wartość działki. Przed zakupem warto sprawdzić, jakie są możliwości dojazdu do działki oraz jak daleko znajdują się najbliższe przystanki komunikacji miejskiej. Ponadto, warto zwrócić uwagę na dostępność usług, takich jak sklepy, szkoły czy placówki medyczne.