Jakie informacje warto sprawdzić w MPZP przed zakupem działki?

pole

Pierwszą istotną kwestią, którą należy zbadać w MPZP, jest przeznaczenie terenu. Dokument ten określa, czy dana działka jest przeznaczona na cele mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe czy rekreacyjne. Wybierając działkę pod budowę domu, warto upewnić się, że teren jest przeznaczony na cele mieszkaniowe. W przypadku planów inwestycyjnych, takich jak budowa hotelu czy sklepu, należy sprawdzić, czy działka posiada odpowiednie przeznaczenie.

WARUNKI ZABUDOWY

Kolejnym ważnym elementem MPZP są warunki zabudowy. Dokument ten określa m.in. intensywność zabudowy (współczynnik powierzchni zabudowy), wysokość budynków oraz dachów, minimalne odległości od granic działek oraz od siebie nawzajem. Poznanie tych informacji pozwoli ocenić, czy planowana inwestycja będzie możliwa do zrealizowania na danej działce.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

Zajmujemy się projektowaniem domów w Katowicach i innych miastach. Zawsze sprawdzamy MPZP, ponieważ zawiera zasady zagospodarowania przestrzeni, które określają sposób wykorzystania terenu. Należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak dostęp do infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, energia elektryczna), możliwość wykonania drogi dojazdowej oraz ewentualne ograniczenia w zabudowie, np. ze względu na ochronę przyrody czy zabytków.

UWZGLĘDNIENIE TERENÓW ZIELONYCH I REKREACYJNYCH

Warto również sprawdzić, czy w MPZP uwzględniono tereny zielone i rekreacyjne w sąsiedztwie działki. Obecność parków, skwerów czy ścieżek rowerowych może wpłynąć na atrakcyjność lokalizacji oraz jakość życia mieszkańców. Ponadto, warto zwrócić uwagę na ewentualne plany rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej w przyszłości.

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM

MPZP może również zawierać informacje dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Należy sprawdzić, czy działka nie znajduje się w obszarze zalewowym, na terenach podmokłych czy w strefie ochrony ścisłej. Ponadto, warto zwrócić uwagę na ewentualne ograniczenia wynikające z ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.