Kiedy konieczne jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie?

umowaCzy planujesz budowę domu, rozbudowę istniejącej nieruchomości czy realizację innych prac budowlanych? Jeśli tak, to z pewnością zastanawiasz się, czy potrzebujesz pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie. W Polsce obowiązują określone przepisy, które regulują te kwestie.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ – KIEDY JEST WYMAGANE?

Zgodnie z polskim prawem budowlanym, pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku realizacji nowych obiektów budowlanych, rozbudowy istniejących obiektów oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów. Przepisy szczegółowo określają rodzaje robót budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich między innymi budowa nowych budynków mieszkalnych, przemysłowych czy użyteczności publicznej, a także rozbudowa lub przebudowa istniejących obiektów.

Warto zaznaczyć, że pozwolenie na budowę jest również wymagane w przypadku realizacji niektórych robót związanych z infrastrukturą techniczną, takich jak budowa dróg, sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych. W przypadku budowy obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, takich jak elektrownie czy lotniska, konieczne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia na budowę.

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH – KIEDY WYSTARCZY?

W niektórych przypadkach polskie prawo budowlane przewiduje możliwość zgłoszenia robót budowlanych zamiast uzyskiwania pozwolenia na budowę. Dotyczy to głównie robót o mniejszym stopniu skomplikowania oraz tych, które nie wpływają znacząco na otoczenie i niezwiązane są z istotnymi zmianami w strukturze obiektu. Ponadto bez pozwolenia na budowę można wybudować budynek o powierzchni zabudowy do 70 m2. Nasze biuro projektowe z Katowic zajmuje się projektowaniem również takich budynków.

Przykłady robót budowlanych, które można zgłosić, obejmują między innymi remonty, modernizacje czy adaptacje pomieszczeń w istniejących budynkach, a także budowę niewielkich obiektów gospodarczych czy garaży. Ponadto zgłoszenie jest wystarczające w przypadku realizacji niektórych robót związanych z infrastrukturą techniczną, takich jak przyłącza do sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych.